မြင့်မားသော အရည်အသွေး နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေး

မြင့်မားသော အရည်အသွေး – “ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေး”

ဝယ်ယူအားပေးသူများအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်စေရန် Toyota တရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ် တိုင်းသည် အဆောက်အဦး၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဝန်ထမ်းများဆိုင်ရာ တင်းကြပ်သောစစ်ဆေးချက် (၇၇) ချက်ကို အောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူအားပေးသူ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုမှာ Toyota အတွက် အမြင့်မားဆုံးပန်းတိုင် ဖြစ်သောကြောင့် ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုသာမက ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများကိုပါ လူကြီးမင်း၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီစေရန် အလေးထားဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံ ယနေ့ပဲသွားရောက်လေ့လာပြီး Toyota အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲလိုက်ပါ။

Leave comments

Your email is safe with us.